Bekijk menu

Regels

regels

Op een manege werken we met dieren en met veel mensen. Dan is het fijn als je met elkaar regels afspreekt om alles veilig en verantwoord te laten verlopen. Hier vind je de huisregels, de rijbaanregels, regels voor buitenritten en regels in een geval van een calamiteit. Mocht je vragen hebben over de regels, neem gerust contact op met de Commissie Veiligheid.

Huisregels

door

Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht. Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s op Manege Moedig Voorwaarts. Het is niet toegestaan om […]

Lees meer

Rijbaan regels

door

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-138:2012 teken te dragen. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd , door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen. Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand […]

Lees meer

Regels voor buitenritten

door

Het is aan de instructeur om te beoordelen of een ruiter voldoende gekwalificeerd is om in een groep een buitenrit te maken (openbare weg of natuurgebied). De groep moet worden begeleid door een ruiter die, naast voldoende kennis en ervaring om leiding te geven aan een groep, tevens in het bezit is van een instructeursdiploma […]

Lees meer

Calamiteiten regels

door

Wat te doen bij Calamiteiten Belangrijk: blijf kalm! Volg altijd de instructies op van uw instructrice of de BHV-er. Bij ongeval Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Let goed op gevaar voor jezelf. Voorkom erger! Probeer een op holgeslagen paard NOOIT te stoppen door er VOOR te gaan staan! Zorg ervoor dat […]

Lees meer
Gerealiseerd door RM Webcreaties