Bekijk menu

Stichting SPG

De manege wordt geëxploiteerd door de stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en Omstreken. Deze stichting werd op 17 juni 1969 opgericht om lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk minder valide ruiters de kans te geven om op een verantwoorde manier paard te rijden.

Sinds juni 1972 vinden de lessen plaats in de manege “Moedig Voorwaarts”. Tegelijkertijd kunnen ook valide ruiters voor hun lessen goed terecht bij de manege.

Het doel van de stichting is:

“Een hoogwaardige specifieke voorziening: “Manege Moedig Voorwaarts” in de regio Hoog Rijnland creëren waar mindervalide en valide ruiters verantwoord kunnen genieten van het paardrijden: als therapie of ter ontwikkeling of ter ontspanning.

De Manege is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (SPG), de Federatie Nederlandse Rijscholen (FNRS) en de stichting Veilige Paarden sport.

Donaties/Sponsor

Donaties/Sponsor

door

Draagt u de Manege Moedig Voorwaarts en de Stichting Steunfonds Paardrijden Gehandicapten een warm hart toe? En wilt u ons ondersteunen? Heel graag! Want zoals u begrijpt kost het verzorgen van de paarden en het onderhoud van de manege veel geld. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Zo steunt u de manege en de paarden: Eenmalige […]

Lees meer

Privacyverklaring

door

Privacyverklaring Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en omstreken (Manege Moedig Voorwaarts), gevestigd te Wassenaarseweg 525, 2333 AL Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41166746, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ingevolge de wettelijke regeling ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ is Manege Moedig Voorwaarts verplicht […]

Lees meer
ANBI/Jaarverslag

ANBI/Jaarverslag

door

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staat het beleidsplan en de jaarlijkse Staat van Baten en Lasten. ANBI Beleidsplan ANBI Staat van Baten en Lasten 2019 ANBI Staat van Baten en Lasten 2018 ANBI Staat van Baten en Lasten 2017 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden […]

Lees meer

Commissie’s

door

Manege Moedig Voorwaarts heeft diverse commissies en werkgroepen met afgebakende taken en verantwoordelijkheden. Er is twee keer per jaar een Commissie Overleg; waarbij de bestuursleden en commissie voorzitters gezamenlijk overleggen over onderwerpen die commissie-overstijgend zijn. Doel is om te komen tot de volgende commissies hebben. 1. Commissie Communicatie (website, nieuwsbrief, externe communicatie)2. Commissie Veiligheid (ARBO, […]

Lees meer

Missie

door

De manege wordt geëxploiteerd door de stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en Omstreken. Deze stichting werd op 17 juni 1969 opgericht om lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk minder valide ruiters de kans te geven om op een verantwoorde manier paard te rijden. Sinds juni 1972 vinden de lessen plaats in de manege “Moedig Voorwaarts”. Tegelijkertijd […]

Lees meer
Bestuur SPG

Bestuur SPG

door

Functie Naam Aanspreekpunt voor Voorzitter Beer Eradus * Externe Contacten* Contact Steunfonds Paardrijden Gehandicapten Penningmeester Marc den Dulk * Commissie Veiligheid* Commissie Groot onderhoud en Investering Bestuurslid Manegebeheer Piet van Dam * Commissie Opstallen en Paarden* Commissie Paardenschool Secretaris Bestuurslid Vrijwilligers Piet van Dam * Commissie Vrijwilligers* Commissie Evenementen

Lees meer

Geschiedenis

door

De Stichting Paardrijden voor gehandicapten voor Leiden en Omstreken is opgericht op 17 juni 1969. Initiatiefnemer hiertoe was Liesbeth Vrielink. Zij zag de therapeutische meerwaarde van het paardrijden voor lichamelijk minder-validen. In Wassenaar begon de stichting met twee eigen pony’s waarbij in eerste instantie onderdak werd gevonden bij manege “Riders Paradise” en later bij families […]

Lees meer
Gerealiseerd door RM Webcreaties