Bekijk menu

ANBI/Jaarverslag

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staat het beleidsplan en de jaarlijkse Staat van Baten en Lasten.

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten


folder_steunfonds

Gerealiseerd door RM Webcreaties